Zarządzenie Burmistrza nr 1194/76/17 w sprawie konsultacji "Zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"