Zarządzenie Burmistrza nr 1192/74/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok