Zarządzenie Burmistrza nr 1163/45/17 w sprawie ustalenia na rok 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych przez Gminę Mikołów