Zarządzenie Burmistrza nr 1190/72/17 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 714/029/2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji, koordynacji i monitorowania projektu pn. "Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowekich placówkach oświatowych" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej