Zarządzenie Burmistrza nr 1189/71/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok