Zarządzenie Burmistrza nr 1188/70/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok