Zarządzenie Burmistrza nr 1187/69/17 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok