Zarządzenie Burmistrza nr 1186/68/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa a 2017 rok