Zarządzenie Burmistrza nr 1185/67/17 w sprawie terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2017 roku