Zarządzenie Burmistrza nr 1184/66/17 w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok