Zarządzenie Burmistrza nr 1180/62/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę