Zarządzenie Burmistrza nr 1179/61/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod projektowaną drogę