Zarządzenie Burmistrza nr 1177/59/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok