Zarządzenie Burmistrza nr 1171/53/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza