Zarządzenie Burmistrza nr 1168/50/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok