Zarządzenie Burmistrza nr 1156/38/17 w sprawie terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2017 roku