Zarządzenie Burmistrza nr 1154/36/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej