Zarządzenie Burmistrza nr 1147/29/17 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Krótkoterminowych