Zarządzenie Burmistrza nr 1145/27/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok