Zarządzenie Burmistrza nr 1142/24/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej