Zarządzenie Burmistrza nr 1134/16/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej