Zarządzenie Burmistrza nr 1133/15/17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołów, położonej przy ul. Górniczej w Mikołowie