Zarządzenie Burmistrza nr 1131/13/17 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.