Zarządzenie Burmistrza nr 1124/6/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga, obręb Mokre