Zarządzenie Burmistrza nr 1123/5/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości