Zarządzenie Burmistrza nr 1122/4/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok