Zarządzenie Burmistrza nr 1119/1/17 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok