Prezentacja dotycząca zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025 przedstawiona na posiedzeniu Sesji RM w dniu 21.03.2017 r.