Uchwała nr XX/406/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Niniejsza uchwała traci moc na mocy Uchwała nr X/202/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów