Uchwała nr XX/405/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów

Niniejsza uchwała traci moc na mocy Uchwała nr X/201/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów