Uchwała nr XXV/570/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXVI/579/2013 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 08.01.2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy