Uchwała nr XXV/574/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie sprostowania zapisu w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok