Uchwała nr XXV/573/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXV/317/2020 z dnia 15.12.2020 r.