Uchwała nr XXV/571/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 21