Uchwała nr XXV/568/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Orzesze w 2013 roku