Uchwała nr XXV/567/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021