Uchwała nr XXV/562/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok