kierownik: Justyna Rudner

pok. nr 21, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 67
e-mail: justyna.rudner@mikolow.eu

pok. nr 21, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 29, 32 324 84 67, 32 324 84 61
e-mail: obywatelski@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Aktywności Obywatelskiej w szczególności należy:

 • realizacja budżetu partycypacyjnego, w tym:
  - koordynacja procedury budżetu partycypacyjnego w Gminie,
  - prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego;
 • prowadzenie rejestru konsultacji społecznych oraz wsparcie merytoryczne, w tym zakresie komórkom merytorycznym;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych między innymi na edukację szkolną i przedszkolną, szkolenia dla pracowników Gminy, nauczycieli oraz na inicjatywy obywatelskie;
 • współpraca i koordynowanie prac mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów społecznych realizowanych przez Gminę w tym jednostki organizacyjne;
 • koordynacja projektów Erasmus w szkołach podstawowych;
 • kompleksowa realizacja projektów o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i obywatelskim, społecznym, w tym kulturalnym i sportowym dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przeprowadzenie rekrutacji personelu projektów, przygotowanie postępowań przetargowych, koordynacja prac wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie materiałów i dokumentów dotyczących rozliczenia projektów;
 • udział w pracach zespołów powoływanych na rzecz realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • wsparcie i organizacja działań mających na celu aktywizację młodzieży;
 • realizacja i przygotowanie badania satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z budżetem Biura;
 • sporządzanie wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie kompetencji;
 • współpraca z Biurem Organizacji Pozarządowych, wsparcie w tematyce inicjatywy lokalnej;
 • współpraca z Wydziałem Oświaty.