kierownik: Jolanta Hopek

pok. nr 44, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 13
e-mail: jolanta.hopek@mikolow.eu

pok. nr 44, 45, Rynek 16,  43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 13, 324 84 16

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Zabezpieczenia Technicznego Urzędu w szczególności należy:

a) Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne.
b) Analiza potrzeb oraz zaopatrywanie w meble, sprzęt biurowy i techniczny, środki czystości itp.
c) Prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych i środków czystości.
d) Zapewnienie łączności telefonicznej pomiędzy poszczególnymi siedzibami Urzędu i utrzymanie sieci łączności przewodowej w dobrym stanie technicznym oraz prowadzenie spraw telefonii komórkowej.
e) Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem wydawnictw urzędowych, technicznych i prasy.
f) Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
g) Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynku Urzędu przed zdarzeniami losowymi i innymi zdarzeniami oraz utrzymanie instalacji alarmowej w dobrym stanie technicznym.
h) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku i wyposażenia w dobrym stanie technicznym.
i) Rozdział otrzymanej po dekretacji korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i podległe jednostki organizacyjne.
j) Wysyłanie korespondencji i przesyłek oraz rozliczanie jej doręczenia.
k) Planowanie i rozliczanie wydatków dotyczących zabezpieczenia technicznego Urzędu, opłat egzekucyjnych i inkasa.
l) Zabezpieczenie utrzymania czystości na terenie budynków zajmowanych przez Urząd Miasta oraz wykonywanie bieżących napraw (zamki, krany, meble, wydawanie i odbiór kluczy).