kierownik: Artur Salwerowicz

pok. nr 26, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 07
e-mail: informatyk@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Obsługi Informatycznej w szczególności należy:

a) Administracja, utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej obejmujące okablowanie strukturalne budynków Urzędu oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci.
b) Zapewnienie komunikacji internetowej pomiędzy poszczególnymi siedzibami Urzędu z wykorzystaniem technologii PVLAN.
c) Administrowanie serwerami w zakresie systemów operacyjnych i baz danych.
d) Zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu w zakresie stosowania technicznych środków ochrony zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz wewnętrzną polityką bezpieczeństwa.
e) Wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych – regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych, profilaktyka antywirusowa, aktualizacje oprogramowania, zarządzanie systemem haseł dostępu.
f) Współpraca z Biurem Rozwoju Systemów Informatycznych w zakresie wdrożeń nowych systemów informatycznych w Urzędzie.
g) Kontakt z dostawcami oprogramowania w celu eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i wprowadzenia niezbędnych modyfikacji.
h) Analiza potrzeb oraz dokonywanie zakupów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych.
i) Gospodarowanie sprzętem komputerowym i licencjami na oprogramowanie.
j) Prowadzenie bieżącej konfiguracji oraz instalacji sprzętu komputerowego.
k) Zarządzanie dostępem do Internetu oraz hostingiem.
l) Prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją Urzędu.
m) Prowadzenie serwisu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, ksero, faks).
n) Bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu jak również znajomości oprogramowania.
o) Udział we wdrożeniach projektów teleinformatycznych w zakresie zadań własnych, zleconych (krajowych, regionalnych) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.