Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publicznoprywatnego(PPP)