Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu „Budowazintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i PowiatemMikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” – Etap 2.

Umowę zawarto 18.01.2013 z oferentem Nizielski Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10 Katowice