ZGL Wykonanie izolacji fundamentów budynku wspólnoty mieszkaniowej na os. Mickiewicza 14 w Mikołowie