Uchwała RIO nr 4200/V/69/2016 z dnia 29.04.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok