Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za rok 2016