1. Projekt przebudowy mostu oraz kładki dla pieszych nadpotokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie

2. Budowa warsztatu samochodowego wraz z myjnią ręczną w Mikołowie przy ul. Św. Wojciecha, działka nr 1906/127