1. Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego

2. Zadaszenie technologiczne rozładunku towarów - rozbudowa hali HM-1

3. Pomieszczenie techniczne - rozbudowa hali HM - 1

4. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą zlokalizowana na działkach nr 1606/215, 229/28, 226/27 obręb Śmiłowice, gmina Mikołów

5. Budowa i przebudowa budynków produkcyjno - magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym na terenie firmy DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Podleskiej 72

6. Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną poprzez posadowienie instalacji do nakładania powłok ochronnych metali (cynkowanie ogniowe) w Mikołowie przy ul. Jasnej, na działce o nr 1176/30, obręb ewidencyjny: 0029 Mikołów

7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Hala magazynowo - produkcyjna HM-5

8. Przeniesienie i modernizacja linii produkcji kadzi, eksploatowanej przez Schnider Electric Energy Poland Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 52

9.  Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów, zlokalizowanych w Mikołowie, przy ul. Rybnickiej na działkach nr: 494/14, 495/14

10. Budowa farmy fotowoltaicznej (małych pól o mocy do 100 kWp) wraz z niezbedna infrastrukturą na działkach nr 1606/215, 229/28, 226/27, obręb Śmiłowice, gmina Mikołów, powiat mikołowski, woj. śląskie