Uchwała nr XXV/565/2016 z dnia 16.12.2016 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/537/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017