Uchwała nr XXV/570/2016 z dnia 16.12.2016 zmieniająca załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017