Uchwała nr XXV/560/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/176/2019 z dnia 17.12.2019 r.